Jestliže Vás sužuje trápení, obraťte se na psychologa

Snad každý má svou tak zvanou třináctou komnatu, ve které si nosí své vzpomínky. Jsou to pěkné, ale i nemilé události, které nás něčím ovlivnily a nějakým způsobem, ať už dobře nebo špatně, zasáhly naše emoce. Jsou situace, které jsou neblahé a díky kterým jsme upadli do depresí, nebo do smutku. Může se stát, že prožijete traumatickou situaci, jež Vás poznamená. Nebo jste příliš stydliví a bojujete s trémou. Mnoho lidí upadá do depresí. Poté svět vidí jen v černých barvách a není nic, co by jim udělalo radost. Tato situace se zdá bezvýchodná, ale není tomu tak. Všichni lidé, kteří mají nějaké vnitřní problémy a cítí napětí, kterého by se rádi zbavili, nás mohou kontaktovat a svěřit své problémy psychologovi Praha 2.

Nepodléhejte beznaději a dohodněte si první schůzku

Návštěva této ordinace není nic špatného, ani zavrženíhodného. Je až s podivem, že se někdo ještě stydí svěřit se svými problémy a trápeními odborníkovi. Rozhodně se nejedná o známku slabosti, ba naopak ukazujete, že jste natolik silní, že dokážete čelit problémům. Dnešní doba je plná nástrah. Na člověka čeká za každým rohem stres a tlak. Navíc život nepřináší jen radostné a bezstarostné chvíle. Může se stát, že nám potká něco, co nás velmi zdrtí a zanechá v depresích a nesnázích. Musíte ale pamatovat, že nic není bezvýchodné. I po té nejtemnější noci vyjde hřejivé slunce. A i pro toho nejosamělejšího a nejsmutnějšího člověka existuje možnost, jak se opět vrátit do života. Psycholog Praha se snaží pomoci každému, který jej kontaktuje.  Může se stát, že člověka trápí kostlivec ve skříni, který je zde již od dětství a jenž neblaze ovlivňuje jeho život i nyní. Může se díky němu chovat stydlivě, plaše ale může být také agresivní vůči své rodině a tak jí nevědomky ubližovat. Může se jednat o neshody dvou partnerů, kteří potřebují najít kompromis.

Žádný Váš problém nám není lhostejný

Jste-li například paralyzováni trémou vždycky, když máte mluvit před lidmi, můžete nás kontaktovat a my na tomto problému budeme společnými silami pracovat. Snažíme se, abyste prožívali kvalitní a radostný život. Poradit si s traumatickým zážitkem, dopravní nehodou, násilím v rodině, s problémy a zklamáním v partnerském životě nebo například s nepřekonatelnou trémou Vám pomůže tento psychoterapeut Praha, který se zabývá lidskou duší a řešením lidských problémů.

Posted on Říjen 25th, 2016 in Zdraví | No Comments »

Leave a comment!

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>