Střechy Vrňata & Žáčik – rekonstrukce střechy

Střechy Vrňata & Žáčik – rekonstrukce střechy

Nutnost rekonstrukce střechy Praha může začít být aktuální v jakékoli etapě životnosti střechy Praha, nehledě na právě panující roční období. Na rozdíl od výstavby zcela nové střechy Praha, nebývá rekonstrukce střechy Praha zrovna oblíbenou součástí údržby, revitalizace domu, protože s sebou často přináší neplánované finanční výdaje.

Nezbytnost rekonstrukce střechy Praha

Rekonstrukce střechy Praha bývá nutností nejen v případě, že stávající střešní krytina již „volá“ po výměně, ať už kompletní, nebo částečné. Rekonstrukce střechy Praha se dostává ke slovu i v momentě, kdy dojde ke zjištění, že stavba střechy Praha, jako taková, nebyla zrovna provedena s pečlivostí a precizností, jakou si zasloužila. A pak je tu u střechy Praha také otázka správného výběru již zmíněné střešní krytiny. To vše hraje roli, a odráží se v nutnosti objednat si pokrývačské práce, konkrétně pak směřované na rekonstrukce střechy Praha.

Rekonstrukce střechy Praha se zárukou

Ať už je u Vás rekonstrukce střechy Praha v řešení, nebo máte zrovna u střechy Praha postaveno, je v každém ohledu lepší mít po ruce kontakt na profesionální pokrývačské práce, které se na střechy Praha a rekonstrukce střechy Praha specializují. Není nic horšího než zjištění, že Vám do střechy Praha zatéká, a pak v rámci časové tísně bez předchozího ověřování sáhnete po firmě, která má sice v nabídce pokrývačské práce, ale ve výsledku může dojít k tomu, že rekonstrukce střechy Praha budete řešit opakovaně, ať už z důsledku jejich nezkušenosti, nebo neprofesionality. Firma Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o. je pro Vás zárukou, že veškeré pokrývačské práce, které si u ní objednáte, budou provedené na vysoké odborné úrovni. Firma Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o. přistupuje ke každé zakázce, nehledě na její velikost, obtížnost, zcela individuálně, kdy vám přinese u střechy Praha i u rekonstrukce střechy Praha řešení šité na míru.

Posted on Listopad 18th, 2013 in Služby | No Comments »

Virtuální sídlo firmy a podnikání

Sídlo firmy – podnikání na prestižní adrese

Podnikáte-li, či se chystáte podnikat, pak nejspíš nechcete patřit k těm, kteří si museli nechat své sídlo firmy po určité době vymazat z obchodního rejstříku. Podnikání, jako takové, na svém úplném začátku, bylo pro mnohé jednou velkou neznámou.

Sídlo firmy – možný slibný začátek dlouhodobého podnikání

V současnosti se podnikání rozjíždí ve velkém, a začínající podnikatele zakládají své sídlo firmy s tím, že jejich úspěch z podnikání přinese kýžené ovoce. Podnikání pak není o současnosti, ale je třeba také hledět do budoucnosti, a jít tzv. s dobou. Je to v podstatě jako se získanými znalostmi a dovednostmi, i ty je třeba neustále doplňovat, prohlubovat. Je-li Vaše podnikání myšleno v dlouhodobém horizontu, pak by Vám nemělo uniknout sídlo pro firmy, a to v podobě virtuální kanceláře, respektive sídlo firmy se službami virtuální kanceláře.

Sídlo pro firmy v atraktivní lokalitě – pro zvýšení podnikatelského potenciálu

Sídlo firmy může Vaši firmu obrazně řečeno potopit, ale také Vám sídlo firmy může umožnit proplout rozbouřeným mořem, které představuje konkurenci, a další překážky související s podnikáním. Zvolíte-li si sídlo firmy na atraktivní lokalitě, pak můžete významným způsobem zvýšit Váš potenciál na poli podnikání. Sídlo firmy není jen pouhým údajem, který je zapsaný v obchodním rejstříku. Sídlo firmy hodnotí klienti, obchodní partneři, ale i konkurence z hlediska důvěryhodnosti a úspěšnosti daného podnikatele. Vaše sídlo firmy, bude-li na jednom z žádaných míst, Vám zajistí vysokou míru důvěryhodnosti v očích druhých. A s tím jde ruku i v ruce i zmíněná úspěšnost. Investujte do prestižní adresy, kterou uvedete pro Vaše sídlo firmy, a zajistěte si tak „postupku“.

Posted on Červenec 19th, 2013 in Služby | No Comments »

Pražská patentová kancelář

TEXT

Posted on Červen 27th, 2013 in Služby | No Comments »

Worktest poskytuje kompletní psychotesty

Assessment systém Worktest nehodnotí jenom chování a vlastnosti člověka, jak je tomu u dotazníkových forem šetření, ale celou škálu potenciálu osobnosti včetně rizikového jednání. V systému hodnocení je více než 300 nejrůznějších hodnotících položek, které jsou vzájemně provázány dle sekcí a jejich výsledky hodnocení se doplňují. Vše je přehledně zpracováno v grafech.

Psychotesty jsou rozděleny do různých celků, které mapují jednotlivá zaměření:
- morální stabilita, charakter, charisma, loajalita – hodnotíme 15 položek
- interpersonální schopnosti a dovednosti – hodnotíme 32 položek
- motivace dospělých – hodnotíme 36 položek
- omezení výkonu – limity a rizika – hodnotíme 32 položek
- psychická stabilita, temperament – hodnotíme 23 položek
- styly myšlení, kreativita, koncentrace – hodnotíme 30 položek
- obchodní schopnosti a dovednosti – hodnotíme 28 položek
- výkonové předpoklady – hodnotíme 30 položek
- psychotesty pro řidiče – hodnotíme 44 položek
- týmové role – hodnotíme celkem 8 týmových rolí zaměřených na charakteristiku, výkon, chování, pozitiva, negativa i oblasti uplatnění.

Všechny psychotesty ze systému WORKtest je možné vidět a vzájemně porovnávat napříč firmou i v grafickém provedení ve formátu PDF.

Posted on Duben 12th, 2013 in Služby | No Comments »

Úprava vody ze studní a místních zdrojů

Voda, jeden z nejdůležitějších předpokladů života, není v přírodě čistá, ale obsahuje vesměs nežádoucí příměsi a rozpuštěné látky, které se do vody dostávají z prostředí, ve kterém se voda nachází. Vodu nelze užívat ve stavu, v jakém se v přírodě nachází, a je nutná úprava vody nebo alespoň filtrace vody.

Znečištění je buď přirozené, dané geologickým složením pramenišť, nebo souvisí s činností člověka. Přirozené znečištění, jako je rez, zákal, sediment a podobně většinou neškodí, jen použití vody znemožňuje. Znečištění činností lidí a civilizace je nebezpečnější. Do spodních vod se dostávají těžké kovy, jedovaté odpady a intenzifikací zemědělství jsou i dusičnany ve vodě. Tam, kde není obecní nebo městský vodovod, přicházejí v úvahu téměř výhradně kopané a vrtané studny, v nichž je pak voda závadná a musí se provádět úprava vody nebo alespoň filtrace vody.

Co se týká přirozeného znečištění vody, mohou se ve vodě vyskytovat mechanické příměsi, jako je jíl, písek, bahno a podobně, působící zákal vody. K odstranění tohoto znečištění je úprava vody stejná, jako se děje i v přírodě, a to písková filtrace.

Z dalších znečištění je nejčastěji ve zvýšené míře přítomno železo ve vodě, jedná se o tak zvanou železitou vodu. Železo většinou doprovází mangan ve vodě. Úprava vody vedoucí k odstranění železa a manganu z vody se provádí filtrací přes odželezňovací filtr, případně odmanganovací filtr.

Dalším častým přirozeným znečištěním jsou extrémně zvýšené obsahy vápníku a hořčíku, jedná se o tak zvanou tvrdou vodu. Úprava vody vedoucí ke snížení tvrdosti vody, to je ke změkčení vody, slouží změkčovací filtry.

V přírodě se mohou vyskytovat bakterie ve vodě, případně též viry a další mikroorganizmy. Tento výskyt je typický zejména pro kopané studny, kde je povrchová voda. Odstranění bakterií z vody tak, aby voda byla Bakteriologická nezávadnost vody, zvaná obecně zdravotní nezávadnost vody, se zajišťuje několika technologiemi a postupy. Pro úpravu vody ze studní přichází v úvahu chlorace vody, jedná se o klasický osvědčený způsob zdravotního zabezpečení vody. Používá se vodní roztok chlornanu, do vody se přidává dávkovacím čerpadlem. Další možností je UV dezinfekce, bez použití chemikálií, kvalitativně na vyšší úrovni než chlorace.

Co se týká znečištění dané působením člověka a vlivu civilizace vůbec, je velký problém zvýšený obsah dusičnanů ve vodě. Z hlediska hodnocení příslušné hygienické normy se jedná o látku zdravotně závadnou, škodí zejména po přeměně na toxické (jedovaté) dusitany. Dusičnany ve vodě jsou zvláště nebezpečné pro dětský organismus, hlavně v jeho kojeneckém období. Odstranění dusičnanů z vody se provádí průtokem vody přes dusičnanový filtr se speciální náplní, kde dochází k záměně za chloridy nebo za jiné látky.

Vlivem civilizace se též do vody dostávají jedovaté neboli toxické látky, a to v podobě těžkých kovů, jako je arsen, antimon, měď, nikl, olovo rozpuštěných ve vodě a další. Též některé organické látky, většinou uměle vyrobené, jsou silně jedovaté. Lze jmenovat například insekticidy, dříve hojně užívané. Též chlorací vody vznikají toxické chlorderiváty organických látek. Úprava vody se v tomto případě provádí filtrací přes aktivní uhlí.

Posted on Duben 2nd, 2013 in Služby | No Comments »

I rozvod manželství může proběhnout v klidu

Je smutným faktem, že rozvodem v České republice dnes končí už téměř polovina manželství a tento podíl každým rokem stoupá. Rozvod tedy není nic neobvyklého – vypořádat se s ním musí téměř každý druhý z nás.

Sociologové věnují mnoho úsilí zjišťování příčin vysoké míry rozvodovosti v naší zemi. Sami manželé často udávají důvody jako rozdílnost povah, rozdílnost názorů nebo rozdílnost zájmů. Roční počet rozvodů v Čechách narostl oproti 50. létům více než dvojnásobně. Mění se i povaha rozváděných manželství. Zatímco v roce 1991 se po 20 letech manželství rozvádělo pouhých 13% párů, dnes je to již více než 30%.

Pátrat po příčinách rozvodovosti bychom mohli doslova donekonečna, realitu tím však nijak nezměníme. Stále tu budou desetitisíce lidí ročně, kteří se budou muset s drsnou realitou rozvodu manželství vypořádat na vlastní pěst. Aby nepříjemný rozvod proběhl alespoň v rámci možností klidně a férově a především ke spokojenosti obou manželů, jsou zde advokátní kanceláře nabízející právní služby se specializací na rozvod manželství.

Advokátní kancelář Grubner Legal se sídlem na Praze 1 je jednou z nich. Odpoví vám na otázky, jak požádat o rozvod a pomůže vám dosáhnout kompromisu tak, aby došlo k tzv. nespornému rozvodu. V případě neshody mezi manželi zbývá vždy varianta rozvodu sporného. Profesionálové z týmu Grubner Legal vám pomohou dosáhnout shody také v otázkách výživného na děti i výživného mezi manželi. A co si budeme nalhávat, možná nejpodstatnější otázkou v problematice rozvodu manželství je majetkové vypořádání, které bývá často velmi problematické a vzbuzuje mnoho emocí. Vychází z tzv. společného jmění manželů a upravuje jej řada právních řešení – od dohody manželů po rozdělení soudní.

Pro detailní informace o problematice rozvodu manželství navštivte nový web společnosti Grubner Legal na adrese www.rozvodmanzelstvi.com nebo přímo jejich hlavní web www.grubnerlegal.cz.

Posted on Březen 15th, 2013 in Služby | No Comments »

Bazar mobilních telefonů

Mobil bazar na Megainzerci.cz funguje jako inzertní rubrika bazarových mobilních a levných telefonů. Inzerce je určena jak pro soukromé osoby, tak pro prodejce mobilních telefonů. Vkládání inzerce do mobil bazaru je velice jednoduché a rychlé. Při vkládání inzerce máte na výběr, zda chcete vložit inzerát zdarma nebo inzerát placený. Výhodou placených inzerátů je automatické posunutí inzerátu dopředu při vložení a jeho zvýraznění. Při tomto typu inzerátu stačí pouze zaslat SMS kód a veškeré výhody se automaticky nastaví. U placeného inzerátu máte také na výběr i další výhody jako např. uvést www stránky, více fotografií, editace inzerátu, export na partnerské portály. Cena této služby je pouze 20 Kč.

Službou exportu na partnerské portály získáte cílenější zatřídění inzerátů, pokud správně a pravdivě vyplníte lokalitu prodávané věci. Spolupracujeme s několika dalšími servery se zaměřením na mobilní telefony, které jsou zaměřené na lokální oblasti. Díky tomu se může váš inzerát zobrazovat i inzerci s mobilními telefony v Praze, Ostravě a v Brně…. Některé stránky jsou i placené, ale díky naší službě, můžete inzerát umístit i na tyto stránky s nabídkou mobilních telefonů.

Pro specializované prodejny a bazary s mobilními telefony nabízíme VIP účet pro správu a hromadné vkládání inzerátů, které mají v nabídce. Služba funguje jako podpora prodeje a pomáhá prodejcům rozšířit jejich nabídku po internetu. Pro využívání této inzerce je potřeba se nejprve zaregistrovat. Poté je potřeba uhradit částku za zřízení účtu a přístup k veškerým službám, které se mobilním bazarům a prodejcům nabízí.  Oproti placeným inzerátům, můžete u této služby využít rotaci inzerátů na hlavní straně, hromadné vkládání inzerátů, podrobné statistiky a přednostní výpis v kategoriích.

Posted on Leden 21st, 2013 in Služby | No Comments »

Dětský bazar na Megainzerci

Dětský bazar na Megainzerci.cz funguje jako inzertní rubrika dětských potřeb. Inzerce je určena jak pro soukromé osoby, tak pro prodejce dětského oblečení, hraček a potřeb. Vkládání inzerce do dětského bazaru je velice jednoduché a rychlé. Při vkládání inzerce máte na výběr, zda chcete vložit inzerát zdarma nebo inzerát placený. Výhodou placených inzerátů je automatické posunutí inzerátu dopředu při vložení a jeho zvýraznění. Při tomto typu inzerátu stačí pouze zaslat SMS kód a veškeré výhody se automaticky nastaví. U placeného inzerátu máte také na výběr i další výhody jako např. uvést www stránky, více fotografií, editace inzerátu, export na partnerské portály. Cena této služby je pouze 20 Kč.
Službou exportu na partnerské portály získáte cílenější zatřídění inzerátů, pokud správně a pravdivě vyplníte lokalitu prodávané věci.

Spolupracujeme s několika dalšími servery a dětskými bazary, které jsou zaměřené na lokální oblasti. Proto stránky pouze s dětským bazarem v Praze, Ostravě, Brně aj. mohou zobrazovat váš inzerát prodeje. Některé stránky jsou i placené, ale díky naší službě, můžete inzerát umístit i na tyto stránky s nabídkou dětského bazaru.

Pro specializované prodejny dětského bazaru a potřeb nabízíme VIP účet pro správu a hromadné vkládání inzerátů, které mají v nabídce. Služba funguje jako podpora prodeje a pomáhá prodejcům rozšířit jejich nabídku po internetu. Pro využívání této inzerce je potřeba se nejprve zaregistrovat. Poté je potřeba uhradit částku za zřízení účtu a přístup k veškerým službám, které se dětským bazarům, bazarům a prodejcům nabízí.  Oproti placeným inzerátům, můžete u této služby využít rotaci inzerátů na hlavní straně, hromadné vkládání inzerátů, podrobné statistiky a přednostní výpis v kategoriích.

Posted on Leden 14th, 2013 in Služby | No Comments »

« Previous Entries